Lỗi phần mềm (ROM)

Sửa lỗi Rom điện thoại Xiaomi

  • Nâng cấp phầm mềm (ROM) MIUI
  • Unbrick điện thoại Xiaomi
  • Thoát/ẩn tài khoản Mi Cloud
  • Các lỗi khác liên quan phần mềm

Sửa lỗi phần mềm (Rom) điện thoại cam kết chạy phần mềm qua ứng dụng được kiểm duyệt, không bung, mở máy tác động đến phần cứng máy.