Cài đặt Firmware

Sửa lỗi Rom điện thoại Xiaomi

  • Nâng cấp phầm mềm (ROM) MIUI
  • Unbrick điện thoại Xiaomi (up rom lỗi)
  • Thoát/ẩn/xoá tài khoản Mi Cloud
  • Thoát/ẩn/xoá tài khoản google (FRP)
  • Các lỗi khác liên quan phần mềm khác.

Sửa lỗi phần mềm (Rom) điện thoại cam kết chạy phần mềm qua ứng dụng được kiểm duyệt, không bung, mở máy tác động đến phần cứng máy.